In de regel zijn de spelers lid van de vzw BSO. Soms worden externe musici aangetrokken voor een specifiek concertproject – bijvoorbeeld als de partituur erom vraagt of vanwege tijdelijke afwezigheden.

Het orkest omvat de relevante secties van een symfonie-orkest: eerste en tweede viool, altviool, cello , contrabas, fluit , hobo, klarinet, fagot, hoorn, trompet, trombone, tuba, slagwerk, harp.

Af en toe zijn er vrije plekken voor nieuwe musici. Voorwaarde voor toelating als lid is het slagen in een auditie. Kandidaat spelers kunnen een mail met relevante details sturen naar info@bso-orchestra.be